TOWN HALL
     Short brief
      ss
     Mair
     Vice
     secretar
     consiliul
     buget
     buget
     declaratii
     legislat
     doc
     anunt
     program
     depart
     eu
     contact
Stiri din tara
TOWN HALL >> anunt

anunt

ANUNTURI

Anunturi diverse:

            2017-05-09  —  informatii publice

            2017-03-20  —  informatii publice

            2017-01-19  —  informatii publice

            2016-10-28  —  informatii publice

  • investitii finalizate 2009 - 2010

            2011-09-08  —  informatii publice

1. reparaţii, reabilitare,modernizare cămine culturale, 2. finalizare lucrări de reparaţii, reabilitare, modernizare Scoala cu clasele I-VIII Reuseni 3. finalizare lucrări realizare GPN Udeşti 4. amenajare piaţă mixtă satul Udeşti 5. finalizare lucrări realizare troiţă satul Reuseni 6. pietruire DC 68 km. 5+000 - 8+474, Securiceni - Plăvălari 7. realizare garaj Primărie 8. achiziţionare maşini şi utilaje 9. balastare drumuri comunale

  • investitii 2011

            2011-09-08  —  informatii publice

1. realizare cămin cultural Ştirbăţ 2. modernizare centru civic în satul Udeşti 3. modernizare (asfaltare) DC 68, km. 5+000 - 8+474 Securiceni - Plăvălari 4. reparaţii, reabilitare, extindere (mansardare) GPN Plăvălari 5.

 

Comunicate de presa:

  • Biblioteca

            2009-04-20  —  biblioteca oraseneasca

Biblioteca comunala Constantin Stefuriuic din Udesti, are onoarea a va anunta ca in cadrul Bibliotecii functioneaza Programul Biblionet - biblioteca pentru toți care asigura accesul la internet a doritorilor. Programul de functionare corespunde programului Primariei

 

  H.C.L. NR. 5/2018 A C.L. UDEȘTI-privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pășunilor, aflate in domeniul privat al comunei Udești, județul Suceava
  Principii ce derivă din jurisprudența CEDO
  Materiale informative referitoare la măsurile de mediu și climă
  Convocare adunari sătești
  Convocare adunări sătești
  H.C.L. NR. 5/2018 A C.L. UDEȘTI-privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pășunilor, aflate in domeniul privat al comunei Udești, județul Suceavahoroscop
 
Link-uri utile
  

 
 HomeTOWN HALLPHOTO GALLERYMapCONTACT